JAK UCZYĆ DOBRZE BUDOWY 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE
PLAN WYNIKOWY - MATERIAŁ NAUCZANIA
LINKI
Do nauczania tego przedmiotu potrzebny jest przede wszystkim 
plan wynikowy (rozkład materiału) opracowany na podstawie 
programu nauczania, wymagania edukacyjne, materiały i pomoce 
dydaktyczne oraz wiedza nauczyciela w tym zakresie. 
Na tej stronie umieszczono do tego przedmiotu wymagania
edukacyjne, plan wynikowy i materiał nauczania. 
To w poł±czeniu z odpowiednimi materiałami dydaktycznymi 
i metodami nauczania, których propozycje przedstawiono na 
www.edukator.republika.pl , powinny dać poż±dany efekt                
w nauczaniu tego przedmiotu.
                                                                               Bronisław Malik 
JAK UCZYĆ BUDOWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH