BILANS MOCY SAMOCHODU
<< Powrót
Dalej >>
- 31 -
- 32 -
Podobnie jak bilans sił działających na samochód w ruchu, przedstawić można bilans 
mocy samochodu.
Ns - moc silnika wynikająca z jego charakterystyki, 
Nk - moc na kołach, 
Nst - moc tracona w układzie napędowym, jak np. na pokonanie tarcia, 
Np - moc oporów powietrza, 
Nw - moc oporów wniesienia, 
Nb - moc oporów bezwładności, 
Nt -  moc oporów toczenia, 
NO - moc oporów. 
1. Równanie bilansu mocy w formie ogólnej (utajonej) - rys. wyżej 
2. Wzory do określania poszczególnych składników równania bilansu mocy 
2.1. Wzór na moc przenoszoną na koła 
2.2. Wzór na moc oporów toczenia
2.3. Wzór na moc oporów bezwładności
2.5. Wzór na moc oporów powietrza
3. Bilans mocy w formie jawnej 
Uwzględniając wzory podane w pkt 2, równanie bilansu mocy z pkt 1 będzie miało postać: 
Uwaga: Znaczenie symboli w powyższym równaniu - patrz lekcje poprzednie. 
               
4. Bilans mocy w formie wykresu 
Równanie bilansu mocy można przedstawić na wykresie, nanosząc krzywą mocy 
Nk oraz 
krzywą mocy sumy oporów 
NO (rys. a poniżej). Stan równowagi bilansu mocy określa na 
wykresie punkt 
C przecięcia obu krzywych, a prędkość pojazdu wynosi wtedy Vc
Uwagi:  
- Analogicznie jak w przypadku bilansu sił, można również prześledzić samoczynne 
  dostosowywanie się prędkości jady samochodu do mocy oporów ruchu (rys. 
b powyżej). 
  Zmniejszenie oporów z 
NOmax = Nt + Nw + Nb + Np na NOmin = Nt + Np  powoduje 
  łagodniejsze nachylenie krzywej oporów, punkt 
C przesuwa się do punktu C1, prędkość 
  pojazdu wzrasta do 
VC1 i ustalają się nowe warunki równowagi. 
- Pole pomiędzy krzywymi 
Nk i NO przedstawia zapas (nadmiar) mocy, jaki jest 
  wykorzystywany na pokonywanie wzniesień i na przyspieszanie pojazdu. 
- Dla 
NOmin również można z wykresu na rys. b odczytać jaką maksymalną prędkość 
  osiąga pojazd, bo 
Vc1 = Vmax. 
Uwaga: Moce obliczane wg powyższych wzorów są w kW.