CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNA SILNIKA I JEGO ELASTYCZNOŚĆ
<< Powrót
1. Pojęcie charakterystyki zewnętrznej silnika spalinowego 
    Charakterystyka zewnętrzna silnika (zwana niekiedy prędkościową) jest wykresem 
przedstawiającym zależności mocy 
N i momentu obrotowego M od prędkości obrotowej 
n w czasie, gdy silnik pracuje z całkowitą otwartą przepustnicą lub z pompą wtryskową 
ustawioną na maksymalną wydajność. 
    Na str. 13 pokazano charakterystyki zewnętrzne silników spalinowych wybranych 
pojazdów samochodowych. 
    Na podstawie charakterystyki zewnętrznej silnika można określić największą 
prędkość, jaką samochód może osiągnąć przy określonych oporach ruchu, a także 
największe opory ruchu, pokonywane przez samochód na poszczególnych biegach 
(co będzie robione dalej).
            
2. Odczytywanie wartości mocy i momentu obrotowego w zależności od prędkości 
obrotowej z charakterystyki zewnętrznej silnika 
    Ćwiczenie:
 Ustalić 8 prędkości obrotowych, przy czym jedna z nich musi odpowiadać 
maksymalnemu momentowi obrotowemu silnika, a druga maksymalnej mocy. 
Odczytać odpowiadające im wartości mocy oraz momentu obrotowego z charakterystyki 
zewnętrznej silnika narysowanej w pkt. 1 lub z rys. 1.22 str. 13. Dane zestawić 
w tabelce. 
Przykład charakterystyki 
zewnętrznej silnika z jej 
charakterystycznymi 
punktami
3. Elastyczność silnika 
    Zdolność przystosowania się silnika do zmiany obciążenia nazywa się elastycznością 
silnika. Elastyczność silnika ma istotny wpływ na własności trakcyjne pojazdów 
samochodowych. Im silnik jest bardziej elastyczny, tym większą wykazuje zdolność do 
przyspieszenia, do pokonywania wzniesień itp. Miarą elastyczności silnika są wskaźniki 
elastyczności: momentu, prędkości i całkowity. 
3.1. Wskaźnik elastyczności momentu 
gdzie:  Mmax - największy moment obrotowy  silnika, 
                
MN - moment obrotowy odpowiadający największej mocy. 
    Wskaźnik elastyczności momentu obrotowego jest na ogół zawarty w następujących 
granicach: 
                    eM = 1,10 - 1,30    silniki  z zapłonem iskrowym, 
                    eM = 1,05 - 1,15    silniki  z zapłonem samoczynnym.  
3.2. Wskaźnik elastyczności prędkości obrotowej  
gdzie: nN - prędkość obrotowa silnika odpowiadająca największej mocy, 
           
nM - prędkość obrotowa silnika odpowiadająca największemu  momentowi 
                   obrotowemu. 
    Wskaźnik ten na ogół jest zawarty w granicach 1,3 - 2,0. Silnik odznaczający się 
większym wskaźnikiem elastyczności 
en  ma większy zakres możliwej do wykorzystania 
prędkości obrotowej i dzięki temu lepiej nadaje się do celów trakcyjnych. 
3.1. Wskaźnik elastyczności całkowitej  
Wskaźnik ten na ogół jest zawarty w granicach 1,5 - 2,5.
           
    Ćwiczenie lub zadanie domowe. Obliczyć elastyczność silnika 1,6 16V  z samochodu 
osobowego 
Fiat Brawo (rys. 1.22 str. 13) 
Odp. 
eM = 1,15; en = 1,43; E = 1,64 
    Uwaga: Zadanie to można wykonać za pomocą aplikacji komputerowej umieszczonej na 
płycie CD (dołączonej do opracowania). W tym przypadku dołączyć wydruk obliczeń. 
- 11 -
- 12 -