<< Powrót
CHŁODZENIE SILNIKÓW SPALINOWYCH
W układzie chłodzenia cieczowym wyróżnia się: 
     - obieg mały (ciecz krąży wewnątrz silnika), 
     - obieg duży (ciecz dzięki termostatowi przechodzi przez chłodnicę). 
Wentylator przy chłodnicy może być napędzany paskiem klinowym bezpośrednio od wału 
korbowego lub pośrednio przez sprzęgło elektromagnetyczne albo przy pomocy silniczka 
elektrycznego. Sprzęgło elektromagnetyczne jak i silniczek elektryczny włączane są 
w zależności od temperatury cieczy chłodzącej. 
Na rys. 4.26b str. 52 pokazano budowę typowej chłodnicy, a na rys. 4.28 działanie zaworu 
chłodnicy połączonego ze zbiorniczkiem wyrównawczym. 
Pompa cieczowa jest typu odśrodkowego, łopatkowa (rys. 4.29 str. 53) napędzana od wału
korbowego. 
Termostat jest mieszkiem (zbiorniczkiem) napełnionym alkoholem lub woskiem 
syntetycznym (rys. 4.30 str. 53). 
Na rys. 4.31 str. 54 pokazano schemat układu chłodzenia cieczowego silnika 
z samochodu osobowego z podłączoną nagrzewnicą przez którą przechodzi powietrze 
nagrzewające wnętrze samochodu.
        
4. Budowa układu chłodzenia powietrznego z dmuchawą 
    - Dmuchawa łopatkowa typu osiowego lub odśrodkowego, 
    - Oblachowanie (osłony stałe) wokół silnika. 
    - Przysłony dławiące regulujące przepływ powietrza na wlocie lub na wylocie, 
      sterowane termostatem. 
Na rys. 4.32 str. 54 pokazano układ chłodzenia silnika powietrzem za pomocą dmuchawy 
odśrodkowej z dławieniem powietrza na wylocie.
 
1. Zadania układu chłodzenia 
    - nie dopuszcza do przegrzania silnika, 
    - skraca czas nagrzewania silnika, 
    - utrzymuje stałą temperaturę silnika w granicach 85 do 95 stopni Celsjusza 
      czynnika chłodzącego (jest to tzw. równowaga cieplna).
            
2. Systemy chłodzenia 
2.1. Chodzenie cieczą (której ruch jest wymuszony pompą), o dwóch odmianach: 
    - odmiana bez zbiorniczka wyrównawczego (najczęściej jako układ otwarty, 
      tzn. połączony z atmosferą), 
    - odmiana ze zbiorniczkiem wyrównawczym (układ zawsze zamknięty, tzn. niezależny 
      od ciśnienia atmosferycznego i dzięki temu temperatura cieczy chłodzącej może 
      przekroczyć 100 stopni Celsjusza  zapewniając w ten sposób większą skuteczność 
      chłodzenia). 
Uwagi:  
    - Zbiorniczek wyrównawczy  przyjmuje okresowo nadmiar cieczy chłodzącej, kiedy 
      następuje wzrost jej objętości pod wpływem temperatury, nie dopuszczając w ten 
      sposób do wzrostu ciśnienia w układzie. Kiedy następuje ochłodzenie silnika, ciecz 
      pod wpływem podciśnienia wraca do układu. 
   - Jako ciecz chłodzącą w układach zamkniętych stosuje się płyny chłodzące wytwarzane 
      na bazie alkoholu z dodatkami antykorozyjnymi. Temperatura krzepnięcia tych płynów 
      dochodzi do minus 35 stopni Celsjusza, zatem mogą być używane przez cały rok.  
2.2. Chłodzenie powietrzem: 
   - naturalne (w czasie ruchu pojazdu), 
   - wymuszone dmuchawą napędzaną od wału korbowego.
         
3. Budowa i działanie typowego układu cieczowego chłodzenia silnika 
Na rys. 4.26a str. 52 pokazano schemat obiegu cieczy chłodzącej, a na rys. 4.27 str. 53 
działanie zamkniętego układu chłodzenia.