- kąt otwarcia zaworu dolotowego,  
          - kąt zamknięcia zaworu dolotowego,  
          - kąt otwarcia zaworu wylotowego,  
          - kąt zamknięcia zaworu wylotowego,  
OWK - obroty wału korbowego. 
 
<< Powrót
FAZY ROZRZĄDU
- 41 -
- 42 -
Fazy rozrządu przedstawiają kąty otwarcia i zamknięcia zaworów względem GMP i DMP 
tłoka mierzone na wale korbowym.  
Poszczególne kąty wyznacza się doświadczalnie uwzględniając prędkość obrotową 
silnika, średnicę zaworów ich liczbę itp. 
 
Kąty otwierania i zamykania zaworów względem GMP i DMP tłoka przedstawione na 
rysunku obok są konieczne m.in. w celu dokładnego napełnienia cylindra świeżym 
ładunkiem oraz usunięcia z niego całkowicie spalin. Realizowane jest to następująco: 
    - zamknięcie zaworu dolotowego po 
DMP tłoka zapewnia wykorzystanie energii  
      kinetycznej ładunku będącego w ruchu, który dzięki swojej bezwładności 
      dynamicznie doładowuje cylinder, pomimo że tłok porusza się już w kierunku 
      przeciwnym, 
    - otwarcie zaworu wylotowego przed 
DMP tłoka powoduje, że spaliny samoczynnie 
      opuszczają cylinder dzięki nadciśnieniu jakie w nim panuje. Tłok natomiast usuwa 
      tylko resztki spalin, 
    - zawór wylotowy zamykany jest po 
GMP tłoka, aby przy jeszcze otwartym zaworze 
      dolotowym wykorzystać spaliny opuszczające cylinder do zasysania świeżego 
      ładunku. Okres w którym przez pewien czas oba zwory są otwarte nazywa się 
      pokryciem faz rozrządu.
         
Jak powstaje wykres faz rozrządu wyjaśnia rys. 3.10 str. 36.
                                          
W poniższej tabelce podano przykładowe wartości katów faz rozrządu dla silnika 
1242 
MPI  samochodu osobowego Fiat PUNTO
Zadanie domowe. Zadanie kontrolne nr 5 str. 42