<< Powrót
KONSTRUKCJA CZĘŚCI UKŁADU KORBOWEGO
Układ korbowy (nazywany niekiedy tłokowo-korbowy) umożliwia zamianę 
posuwisto-zwrotnego ruchu tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. 
Na rys. 4.1. str. 43 pokazano elementy, które tworzą układ korbowy.
    
1. Tłoki i ich konstrukcja 
1.1. Zadania tłoka 
       - spręża ładunek, 
       - przyjmuje naciski gazów spalinowych, 
       - wytwarza w cylindrze podciśnienie powodujące napełnianie cylindra mieszanką 
         lub powietrzem, 
       - dzięki pierścieniom tłokowym szczelnie zamyka komorę spalania. 
1.2. Elementy tłoka   rys. 4.2 str. 43 
       - denko, 
       - część pierścieniowa z rowkami, 
       - cześć prowadząca (płaszcz tłoka), 
       - piasty z otworami na sworzeń, 
       - ożebrowanie wzmacniajace. 
1.3. Materiały stosowane na tłoki 
       - stopy aluminiowe bogate w miedź (stopy Al-Cu) i stopy bogate w krzem (stopy Al-Si).
1.4. Rozwiązania konstrukcyjne płaszcza tłoka, zapewniające przekrój kołowy 
       w temperaturze, w jakiej pracuje tłok w silniku 
       - tłok z owalną częścią prowadząca w stanie zimnym, 
       - tłok z przecięciami podłużnymi lub lekko skośnymi, 
       - tłok z wkładką stalową lub ze specjalnego stopu o małym współczynniku 
         rozszerzalności cieplnej.
       
2. Pierścienie tłokowe 
     - uszczelniające,  
     - zgarniające, 
     - uszczelniająco-zgarniające. 
Rodzaje i kształty przekrojów pierścieni tłokowych przedstawia rys. 4.3, a cel stosowania 
pierścieni zgarniających rys. 4.4 str. 44. 
Pierścienie tłokowe wykonuje się z żeliwa i niekiedy pokrywane na powierzchni roboczej 
porowatym chromem w celu zmniejszenia tarcia w okresie docierania silnika. 
Przecięcie pierścienia nazywa się zamkiem. 
3. Korbowody 
Korbowody wykonuje się ze stali o zawartości węgla od 0,35 do 0,45% metodą kucia 
w tzw. foremnikach. 
Typowa budowa korbowodu: 
    - główka z łożyskiem ślizgowym (np. tulejka z brązu), 
    - trzon o przekroju najczęściej teownika, 
    - łeb, który może mieć podział pokrywy prosty oraz skośny pod kątem 45stopni 
      (w celu ułatwienia wyjęcia tłoka z korbowodem z cylindra od strony głowicy), 
    - śruby korbowodowe, 
    - półpanewki łba wykonywane ze stali i pokryte stopem łożyskowym. 
Na rys. 4.6 str. 44 pokazano odmiany korbowodów.
           
4. Wały korbowe 
Wał korbowy jest kuty ze stali węglowej lub stopowej albo odlewany ze specjalnego żeliwa.
Budowa typowego wału korbowego: 
    - czopy główne, 
    - czopy korbowe, 
    - ramiona, 
    - przeciwciężary, 
    - kanały i otwory olejowe (rys. 4.5 str. 44), 
    - zakończenie przednie do mocowania koła pasowego, łańcuchowego lub zębatego, 
    - zakończenie tylne do mocowania koła zamachowego. 
Koło zamachowe posiada wieniec zębaty oraz płaską powierzchnię będącą powierzchnią 
oporową sprzęgła (rys. 4.1. str. 43).