Wartości współczynnika d podano w tablicy 1 umieszczonej na płycie CD. 
2.6. Średnica zewnętrzna okładzin ciernych 
 
<< Powrót
OBLICZANIE WYMIARÓW OKŁADZIN CIERNYCH SPRZĘGŁA
Obliczenia okładzin sprzęgła ciernego polegają na określeniu wymiarów okładzin 
i sprawdzenie ich na nacisk powierzchniowy.
            
1. Wymiary pierścienia okładziny ciernej 
Schematyczny rysunek pierścienia 
okładziny ciernej: 
dz - średnica zewnętrzna okładziny 
       ciernej, 
rz - promień zewnętrzny pierścienia 
      okładziny ciernej, 
dw - średnica wewnętrzna okładziny 
        ciernej, 
rw - promień wewnętrzny pierścienia
 okładziny ciernej, 
Fs - siła docisku tarcz sprzęgłowych 
  (siła nacisku sprężyn dociskowych 
    lub  talerzowej) w N, 
    - w spółczynnik tarcia ruchowego 
      pary trącej, 
rśr - średni promień okładziny 
       ciernej, na którym działa 
       wypadkowa siła tarcia 
T
2.2. Moment tarcia przenoszony przez sprzęgło
gdzie: i - liczba par trących (sprzęgło jednotarczowe ma dwie pary powierzchni trących), 
           m   - obliczeniowy współczynnik tarcia, przyjmowany od 0,25 do 0,35. 
2.3. Średni promień okładziny ciernej (płaskiego pierścienia kołowego) 
2.4. Siła docisku tarcz sprzęgłowych
 2.5. Współczynnik charakteryzujący wymiary geometryczne okładzin ciernych (stosunek 
        promieni lub średnic okładzin ciernych) 
Z tablicy 2 umieszczonej na płycie CD dobiera się najbliższą większą znormalizowaną 
średnicę zewnętrzną tarczy 
d1 i przyjmuje się średnicę wewnętrzną d2
2.7. Warunek wytrzymałościowy na nacisk powierzchniowy 
Ćwiczenie. Maksymalny moment obrotowy silnika wynosi Ms = 78,5 Nm. Przyjmując liczbę 
par trących 
p = 2 i rodzaj materiału okładzin w postaci organicznego włókna 
poliaramidowego, obliczyć zasadnicze wymiary okładzin sprzęgła ciernego przeznaczonego 
do średniego samochodu osobowego. 
Rozwiązanie:  
Dane odczytane z tabl. 1i wytyczne:  
2. Zależności do obliczeń 
2.1. Współczynnik zapasu sprzęgła (współczynnik pewności) 
Średnica zewnętrzna i wewnętrzna okładzin ciernych
Średnica wewnętrzna po przekształceniu zależności podanej w pkt 2.5
Z tablicy 2  przyjmuje się: d1 = 180 mm i d2 = 125 mm. 
Średni promień okładziny ciernej 
Wymagana siła docisku sprężyny centralnej po przekształceniu zależności podanej w pkt 2.1
gdzie : p - nacisk jednostkowy na okładzinie ciernej.  
Orientacyjne wytyczne dla doboru nacisku jednostkowego podano w tabl. 1 umieszczonej 
na płycie CD.     
   
Sprawdzenie dobranych wymiarów okładzin ciernych na nacisk powierzchniowy
Warunek spełniony - wymiary okładzin dobrano prawidłowo. 
Uwaga: Do obliczeń tego zadania można wykorzystać program umieszczony na płycie CD.
          
Zadanie domowe. Zadanie kontrolne nr 2 str. 30. 
Odp. d1 = 215 mm i d2 = 144 mm.