<< Powrót
OLEJE SILNIKOW cd.
Uwagi: 
    - Olej dobiera się wg instrukcji obsługi pojazdu. 
    - Im wyższa litera w alfabecie po literze S lub C w grupach oleju tym bardziej 
       współczesna jest data skonstruowania silnika. Przykładowo olej o symbolu SA i SB 
       ma zastosowanie do silników z zapłonem ZI skonstruowanych w latach 60-tych XX 
       wieku, natomiast olej o symbolu SH i SJ stosuje się do silników skonstruowanych po 
      2000 r. 
    - Wlanie oleju syntetycznego wyższej klasy (np. SH czy SJ), mającego bardzo dobre 
      własności myjące, do silnika skonstruowanego w latach 60 lub 70 XX wieku może 
      spowodować oderwanie nagarów i laków, spadek szczelności, a nawet zatkanie 
      kanałów olejowych. 
    - Olej oznakowany symbolami podwójnie, np. SF/CD oznacza olej uniwersalny, który 
      może być stosowany zarówno do silników z ZI jak i z ZS. 
4.3. Klasyfikacja energooszczędna 
W 1988 r. API wprowadził uzupełniającą klasyfikację, uwzględniającą oszczędności 
w zużyciu paliwa przy zastosowaniu oleju o niskiej lepkości (np. olejów syntetycznych), 
dających istotne zmniejszenie oporów wewnętrznych silnika. 
Wprowadzono trzy grupy olejów, tzw. Energy Conserving (EC): 
       EC I - dające oszczędność paliwa co najmniej 1,5%, 
       EC II - dające oszczędność paliwa co najmniej 2,7%, 
       EC III - dające oszczędność paliwa co najmniej 3,9%. 
Uwaga: Klasyfikacja EC odnosi się do olejów stosowanych w silnikach samochodów 
osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3855 kg. 
Zatem oznaczenie oleju może mieć następującą postać jeśli chodzi o klasę jakości wg 
API (przykładowo): SF/CD/ECII - co oznacza olej uniwersalny dający oszczędności paliwa 
co najmniej 2,7%.
      
Zadanie domowe. Na podstawie oznaczenia oleju: SH/CD/ECI  SAE 15W/40 określić jego 
cechy, własności i zastosowanie. 
UKŁADY SMAROWANIA SILNIKÓW
1. Rodzaje układów smarowania 
1.1. Układ mieszankowy (olej dodawany do paliwa), mający zastosowanie w silnikach 
dwusuwowych ze względu na zasadę działania (olej w paliwie wędruje tam gdzie 
mieszanka paliwowa). 
Ilość oleju dodawanego do paliwa wyraża się stosunkiem, np. 1:30 co oznacza, że do 30 
litrów paliwa należy wlać 1 litr oleju. 
Ilość oleju dolewanego do paliwa określić można za pomocą następującego wzoru: 
gdzie: ol - ilość oleju, którą należy wlać do paliwa, 
             
p - ilość paliwa zatankowanego do zbiornika paliwa, 
          
lop - liczba określająca paliwo w stosunku olej : paliwo  
                (np. dla 1:30 liczba 30) 
1.2. Układ obiegowo-ciśnieniowy, w którym olej doprowadzany jest do punktów 
smarowania pod ciśnieniem. 
Układ ten ma dwie odmiany: 
       - z mokrą miską olejową (rys. 4.33 str. 55), 
       - z suchą miską olejową (rys. 4.34 str. 55), zapewniające prawidłowe smarowanie 
         podczas znacznych przechyłach silnika.
         
2. Konstrukcja podstawowych elementów układu olejenia obiegowo-ciśnieniowego 
2.1. Pompy oleju zębate o uzębieniu zewnętrznym i wewnętrznym (rys. 4.35 i 4.36 str. 56). 
Tego typu pompy są niezawodne w działaniu, odznaczają się dużą sprawnością i nie są 
zbyt czułe na zmianę lepkości oleju ani na jego zanieczyszczenie. 
2.2. Filtry oleju 
        - zgrubnego oczyszczania (siatkowe, szczelinowe itp.), 
        - dokładnego oczyszczania (powierzchniowo-chłonne przy pomocy papieru lub filcu, 
          odśrodkowe i magnetyczne). 
Na rys. 4.37 str. 57 pokazano filtr oleju przepływowy z zaworem bezpieczeństwa.
            
Uwaga: W układzie chłodzenia obiegowo-ciśnieniowym ważną rolę spełnia wskaźnik 
ciśnienia lub lampka kontrolna. Układ taki smaruje prawidłowo, jeżeli w układzie panuje 
ciśnienie od 0,2 do 0,5 MPa (lub lampka kontrolna nie świeci).
        
 Zadanie domowe. Obliczyć ile oleju należy wlać do zbiornika paliwa silnika 
dwusuwowego, jeżeli zatankowano 15 litrów paliwa, a wg instrukcji pojazdu stosunek 
oleju do paliwa powinien wynosić 1:20? 
Odp. 0,75 litra oleju.