PLAN WYNIKOWY Z BUDOWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
<< Powrót
Plan wynikowy tu przedstawiony zawiera tylko kolejne 
jednostki metodyczne, pod którymi kryje się treść 
materiału nauczania. Pozostałe elementy tego planu tj. 
liczba godzin, metody nauczania itp. ustala nauczyciel. 
Klikając na wybrany temat jednostki metodycznej pojawia 
się treść lekcji w postaci wiadomości, jakie uczeń powinien 
mieć w zeszycie. 
Uwaga: Jeżeli w tych wiadomościach jest odwołanie 
do rysunków, schematów, tabel itp. należy skorzystać 
z opracowania, które zaprezentowano na 
www.edukator.republika.pl  - zobacz >> 
1. Wprowadzenie do przedmiotu 
2. Zarys historii motoryzacji 
3. Ważniejsze wielkości mechaniczne i jednostki układu SI stosowane 
    w technice motoryzacyjnej 
4. Podział pojazdów samochodowych i ich unifikacja   
5. Podział samochodu na zespoły konstrukcyjne i układy funkcjonalne  
6. Układy konstrukcyjne pojazdu samochodowego   
7. Charakterystyka techniczna pojazdu samochodowego    
8. Charakterystyka zewnętrzna silnika i jego elastyczność   
9. Statyka pojazdu samochodowego   
10. Opory ruchu samochodu i ich określanie 
11. Siła napędowa i jej obliczanie 
12. Bilans sił działających na jadący samochód 
13. Bilans mocy samochodu 
14. Pojęcia i określenia dotyczące budowy i działania silnika spalinowego 
15. Obiegi teoretyczne i rzeczywiste silników spalinowych 
16. Zasady pracy silników spalinowych 
17. Fazy rozrządu 
18. Proces dolotu świeżego ładunku 
19. Proces sprężania 
20. Proces spalania 
21. Proces rozprężania i wylotu spalin 
22. Średnie ciśnienie indykowane 
23. Moc i sprawność silnika spalinowego 
24. Bilans cieplny silnika 
25. Silniki wielocylindrowe 
26. Wpływ własności paliwa oraz czynników konstrukcyjnych 
      i eksploatacyjnych na przebieg spalania w silniku o ZI
 
27. Proces spalania w silniku o ZS. Liczba cetanowa paliwa 
28. Komory spalania silników o ZS i ZI 
29. Obliczanie głównych wymiarów silnika spalinowego 
30. Kinematyka układu korbowego 
31. Dynamika układu korbowego 
32. Wyrównoważanie silników 
33. Konstrukcja części układu korbowego 
34. Kadłuby i głowice 
35. Układ rozrządu
Dalej >>