71. Mechanizmy uruchamiające hamulce 
72. Korektory sił hamowania i układy przeciwślizgowe 
73. Krzywoliniowy ruch samochodu 
74. Mechanizmy zwrotnicze 
75. Ustawienie kół kierowanych 
76. Mechanizmy kierownicze 
77. Osie nienapędzane 
78. Cel i istota pracy zawieszenia 
79. Rodzaje zawieszeń i ich zasadnicze elementy 
80. Elementy sprężyste w zawieszeniu i ich konstrukcja 
81. Amortyzatory i stabilizatory w zawieszeniu 
82. Rozwiązania konstrukcyjne zawieszeń zależnych i niezależnych 
83. Ramy pojazdów samochodowych 
84. Koła i ogumienie kół 
85. Zadania i rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych 
86. Nadwozia samochodów osobowych 
87. Nadwozia samochodów ciężarowych 
88. Nadwozia autobusów 
89. Nadwozia pojazdów specjalnego przeznaczenia 
90. Przyczepy i naczepy 
91. Motocykle 
92. Specyfika produkcji masowej pojazdów samochodowych 
93. Montaż zespołów 
94. Technologia wytwarzania nadwozi i zespołów z blachy 
95. Montaż główny pojazdów samochodowych 
96. Kontrola jakości produkcji 
 
PLAN WYNIKOWY Z BUDOWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH cd.
STRONA GŁÓWNA
36. Chłodzenie silników spalinowych 
37. Oleje silnikowe 
38. Układy smarowania (olejenia) silników 
39. Paliwa silnikowe 
40. Gaźnikowy układ zasilania paliwem 
41. Budowa i działanie gaźnika elementarnego 
42. Urządzenia dodatkowe i pomocnicze gaźnika rzeczywistego 
43. Rodzaje gaźników stosowanych w silnikach spalinowych 
44. Wtryskowe układy zasilania silników ZI 
45. Układy zasilania silników ZS ze sterowaniem mechanicznym 
46. Układy zasilania silników ZS ze sterowaniem elektronicznym 
47. Układy wylotowe i oczyszczanie spalin 
48. Doładowanie silników spalinowych  
49. Zadania i rodzaje sprzęgieł 
50. Budowa i działanie tarczowych sprzęgieł ciernych 
51. Obliczanie okładzin ciernych sprzęgła samochodowego 
52. Zadania i rodzaje skrzynek biegów 
53. Budowa i działanie skrzynek biegów z przekładniamo o stałych osiach 
54. Synchronizatory skrzynek biegów 
55. Mechanizmy sterujące zmianą przełożeń skrzynek biegów 
56. Zasady doboru przełożeń stopniowych skrzynek biegów o stałych osiach 
57. Wały napędowe i przeguby 
58. Zadania, rodzaje i budowa mostów napędowych 
59. Przekładnie główne mostów napędowych   
60. Mechanizmy różnicowe mostów napędowych 
61. Półosie i piasty kół napędowych 
62. Pochwy mostów napędowych 
63. Dodatkowe mechanizmy w układzie napędowym 
64. Automatyczne skrzynki biegów 
65. Konstrukcje mostów napędowych i zblokowanych układów napędowych 
66. Smarowanie skrzynek biegów i innych przekładni 
67. Ruch samochodu podczas hamowania 
68. Rodzaje mechanizmów hamulcowych i wymagania im stawiane 
69. Bębnowe mechanizmy hamulcowe 
70. Tarczowe mechanizmy hamulcowe 
<< Powrót
UWAGA: W trakcie całego cyklu nauki przewiduje się dwie prace 
               kontrolne indywidualne o następującej tematyce: 
1. Analiza własności trakcyjnych (ruchowych) pojazdu samochodowego. 
2. Dobór silnika i parametrów układu napędowego.