<< Powrót
POJĘCIA I OKREŚLENIA DOTYCZĄCE BUDOWY I DZIAŁANIA SILNIKA SPALINOWEGO
 
1. Określenie silnika spalinowego 
Silnik spalinowy jest silnikiem o spalaniu wewnętrznym, tj. proces spalania przebiega 
w wewnątrz silnika (w cylindrze), do którego jest doprowadzane powietrze i paliwo; 
praca mechaniczna wykonywana jest przez rozprężające gazy spalinowe (które 
przesuwają tłok w cylindrze).
                
2. Główne części silnika spalinowego 
1 - głowica, 
2 - cylinder, 
3 - skrzynia korbowa, 
4 - miska olejowa, 
5 - tłok, 
6 - korbowód, 
7 - wał korbowy, 
8 - kanał dolotowy, 
9 - zawór dolotowy, 
10 - kanał wylotowy, 
11 - zawór wylotowy, 
12 - świeca zapłonowa lub 
        wtryskiwacz. 
 
GMP - górne martwe położenie tłoka, 
DMP - dolne martwe położenie tłoka. 
 
 
3. Główne wymiary silnika spalinowego (wg rys. jak  wyżej.)
               

D - średnica cylindra (średnica cylindra), 
S - skok tłoka (jako długość suwu tłoka między GMP a DMP), 
R - długość ramienia wału korbowego (promień wykorbienia), przy czym: 
4. Objętości (pojemności) silnika spalinowego (rys. 3.1 str. 32)
 
Vk - objętość (pojemność) komory sprężania (spalania), 
Vs - objętość  (pojemność) skokowa cylindra, przy czym: 
Vc - objętość całkowita cylindra, przy czym:
Vss - objętość skokowa silnika, przy czym:
gdzie: - liczba cylindrów silnika.
 
5. Stopień sprężania 
Stopniem sprężania nazywa się stosunek objętości całkowitej cylindra do objętości 
komory sprężania. 
Najczęściej:  
Stopień sprężania jest więc liczbą, która wskazuje ile razy zmniejsza się objętość 
całkowita, gdy tłok przesunie się z DMP do GMP.
Zadanie domowe. Zadanie kontrolne nr 3 str. 42
- 35 -
- 36 -
Plan wynikowy
6. Obieg (cykl) pracy silnika 
Obiegiem lub cyklem pracy silnika nazywa się szereg następujących po sobie i okresowo 
powtarzających procesów zachodzących w cylindra silnika związanych z jego działaniem. 
Pełny cykl pracy silnika dzieli się na suwy odpowiadające jednemu skokowi tłoka. 
       
7. Podział i rodzaje tłokowych silników spalinowych 
7.1. Podział silników zależny od liczby suwów, przy której następuje pełny cykl pracy silnika: 
        - silniki czterosuwowe, 
        - silniki dwusuwowe. 
7.2. Podział silników ze względu na sposób doprowadzania paliwa, na sposób w jaki 
        miesza się paliwo z powietrzem i w jaki sposób zapala się mieszapaliwowo-powietrzna: 
        - silniki z zapłonem iskrowym (ZI); zapłon mieszanki dostarczonej do cylindra od iskry  
          elektrycznej świecy zapłonowej, 
       - silniki z zapłonem samoczynnym (ZS); zapłon wtryśniętego paliwa do cylindra 
         samoczynny od rozgrzanego wskutek dużego sprężenia dostarczonego powietrza.