Temat pracy:
                  
 ANALIZA WŁASNOŚCI TRAKCYJNYCH SAMOCHODU
           
DANE ZAŁOŻENIOWE:
 
- typ i marka pojazdu samochodowego do analizy własności trakcyjnych, 
- cechy trakcyjne i eksploatacyjne dla wybranego pojazdu (z literatury motoryzacyjnej 
  lub dokumentacji samochodu), 
- współczynnik oporów toczenia 
f = 0,012 (nawierzchnia asfaltowa), 
- gęstość powietrza   
            
ZAKRES PRACY: 
1. Określić opory toczenia i powietrza w zależności od prędkości pojazdu i 
    sporządzenie wykresu tych oporów. 
2. Obliczyć siły napędowe na poszczególnych biegach dla różnych prędkości pojazdu. 
3. Wykonać wykres wskaźnika dynamicznego w funkcji prędkości pojazdu, oraz 
    odczytać z wykresu jego prędkość maksymalną. 
4. Obliczyć maksymalne przyspieszenie na poszczególnych biegach oraz określić 
    zdolność do pokonywania wzniesień. 
5. Przedstawić bilans mocy na najwyższym biegu i stwierdzić czy właściwie dobrano 
    silnik do tego pojazdu. 
6. Określić elastyczność silnika samochodu. 
7. Obliczyć czas rozpędzania od 0 do 100 km/h dla dopuszczalnej masy całkowitej 
    pojazdu. 
8. Otrzymane wyniki zestawić w tabeli i wyciągnąć odpowiednie wnioski.
          
Uwagi: 
- wybierając markę i typ pojazdu należy znać takie dane, które znajdują się w punkcie 
  1.4 str. 11, 
- do wykonania pracy wykorzystać z płyty CD program pt. "Własności trakcyjne 
  samochodu", 
- przed realizacją pracy uzyskać akceptację nauczyciela, który zatwierdzi 
  charakterystykę zewnętrzną silnika oraz dane wejściowe, 
- pracę oddać w postaci wydruku komputerowego (można pominąć str. 23, 26 i 28), 
- pracę w formacie A4 odpowiednio zatytułować, spiąć i oddać w terminie do 
(max. 4 
  tygodnie - podać datę). 
 
 
 
PRACA KONTOLNA NR 1
<< Powrót
Plan wynikowy
Szata graficzna strony tytułowej pracy
Druga strona pracy
Wydruk przykładowej pracy 
kontrolnej nr 1 znajduje się na 
www.edukator.republika.pl