<< Powrót
RODZAJE GAZNIKÓW STOSOWANYCH W SILNIKACH SPALINOWYCH
1. Rodzaje gaźników w zależności od kierunku przepływu powietrza przez gaźnik: 
    - bocznossące, stosowane w silnikach dwusuwowych, 
   - dolnosące (opadowe), stosowane w silnikach górnozaworowych, 
   - górnossące, stosowane w silnikach dolnozaworowych (obecnie już nie stosowane), 
   - skośne.
 
2. Podział gaźników ze względu na liczbę przelotów: 
    - jednoprzelotowe, 
    - dwuprzelotowe jako równolegle umieszczone gaźniki jednoprzelotowe ze wspólną 
      komorą pływakową (rys. 4.44 str. 60), 
Uwaga: W gaźnikach dwuprzelotowych przy małym obciążeniu silnika pracuje tylko jeden 
przelot, przy dużym - oba. 

3. Podział gaźników ze względu na liczbę gardzieli: 
    - jednogardzielowe, 
    - dwugardzielowe (z gardzielą wstępną i główną - rys. 4.45 str. 61), stosowane w celu 
      zwiększenia efektu zasysania. 
Uwaga: W silnikach o liczbie cylindrów większej niż cztery stosuje się gaźniki bliźniacze, 
które zewnętrznie przypominają gaźniki dwuprzelotowe, lecz funkacja obydwu przelotów 
jest w nich identyczna. Stosuje się również gaźniki bliźniaczo-dwuprzelotowe, mieszczące 
cztery przeloty we wspólnym kadłubie.
Gaźnik typu 28 IMB na licencji firmy Weber stosowany w silniku samochodu osobowego 
126p. Jest to gaźnik jednoprzelotowy, dwugardzielowy i opadowy, który posiada: 
   - urządzenie rozruchowe w postaci dodatkowego gaźniczka, 
   - układ biegu jałowego, 
   - układ wyrównawczy z rurką emulsyjną i studzienką.  
Dalej >>
4. Gaźniki elektroniczne 
Gaźnik elektroniczny wyposażony jest w elektromechaniczne urządzenia sterujące zamiast 
mechanicznych występujących w gaźnikach zwykłych. 
Na rys. 4.47 str. 62 pokazano schemat działania gaźnika elektronicznego, który posiada: 
   - nastawnik (siłownik elektryczny) uchylenia przepustnicy, 
   - nastawnik (siłownik elektryczny) przepustnicy rozruchowej i dławiącej dopływ powietrza. 
Nastawniki te decydują składzie mieszanki paliwowo-powietrznej w zależności od 
warunków w jakich silnik pracuje. 
Impulsy elektryczne do powyższych urządzeń dostarczane są za pośrednictwem centralnej 
jednostki sterującej od różnych czujników. Najważniejsze czujniki to: 
   - czujnik położenia przepustnicy (potencjometr), 
   - czujnik temperatury silnika, 
   - czujnik tlenowy informujący o składzie spalin (tzw. sonda lambda - o niej później). 
Poza tym centralna jednostka sterująca może otrzymywać sygnały o prędkości obrotowej 
silnika, podciśnieniu w układzie dolotowym itp. 
Rys. 4.48 str. 62 przedstawia widok ogólny gaźnika elektronicznego. 
Wskazówka metodyczna: Uczniowie powinni być podzieleni na grupy, np. czteroosobowe.
Każda grupa powinna kolejno demontować przydzielone im gaźniki, rozpoznawać ich 
części i urządzenia. Proponuje się, aby w ten sposób przeanalizować po trzy 
charakterystyczne gaźniki i zrobić notatkę, która powinna zawierać: 
- do jakiego silnika ten gaźnik jest przeznaczony, 
- rodzaj gaźnika, 
- jakie rodzaje urządzeń pomocniczych i dodatkowych posiada gaźnik.
         
Poniżej przedstawiono propozycję analizy trzech znanych gaźników. 
Ćwiczenie. Analiza wybranych typów gaźników pod względem rozpoznawania głównych 
części i urządzeń dodatkowych oraz pomocniczych.