Uwzględniając, że                         i                       otrzymuje się 
 
STATYKA POJAZDU SAMOCHODOWEGO
<< Powrót
1. Siły działające na pojazd niezależnie od ruchu pojazdu (rys. 2.1 str. 15) 
Jeżeli występuje kąt nachylenia drogi (alfa) to siła ciężkości pochodząca od ciężaru 
pojazdu (G) jest rozkładana na dwie składowe:  
i
Siła ciężkości powoduje, że na koła przednie (P) i tylne (T) pojazdu działają reakcje podłoża, 
które przechodząc przez punkty styku kół z jezdnią równoważą siłę ciężkości. 
            
2. Wyznaczanie reakcji składowych stycznych i normalnych 
Warunki równowagi momentów względem punktu A i B 
Po przekształceniu otrzymuje się
i
Oraz
gdzie: m - dopuszczalna masa całkowita pojazdy, 
             
g - przyspieszenie ziemskie.
            
3. Wyznaczanie współrzędnych środka masy S pojazdu - LPLT i h (oznaczenia wg 
rys. 2.2 str. 15) 
Znajomość współrzędnych środka masy potrzebne jest m.in. do określenia nacisku na 
oś przednią i tylnią. 
3.1. Ważenie pojazdu za pomocą dwóch wag w celu wyznaczenia jaka cześć masy 
       przypada na oś przednią i tylnią. 
3.2. Określenie odległości środka masy od osi przedniej i tylniej 
 gdzie: mp - masa pojazdu przypadająca na oś przednią, 
            
mT - masa pojazdu przypadająca na oś przednią.  
3.3. Uniesienie osi tylnej na wysokość H, tak aby kąt pochylenia alfa był większy lub równy 
       15 stopni i dokonanie ważenia osi przedniej w celu określenia masy jaka przypada na 
       oś przednią                                                       
3.4. Określenie wysokości środka masy od powierzchni jezdni
lub
gdzie: rs - promień statyczny opony określany wg wskazówek na str. 16. 
3.5. Sprawdzenie czy kąt alfa jest większy lub równy 15 stopni na podstawie warunku 
Ćwiczenia 
1. Zadanie kontrolne nr 3 str. 30 
 Rozwiązanie: 
mm
mm
mm
Uwzględniając przypis u dołu strony 30 można przyjąć:
2. Zadanie kontrolne nr 4 str. 31
Rozwiązanie:
- warunek spełniony      
mm
mm
mm
mm
Zadanie domowe 
Rozwiązać zadanie kontrolne nr 1 i 2 str. 30
mm
- 13 -
- 14 -