UKŁADY KONSTRUKCYJNE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
<< Powrót
1. Usytuowanie silnika w pojeździe (patrz rys. 1.15 str. 9) 
       
2. Rodzaje układów napędowych
2.1. Układ klasyczny (schemat na rysunku niżej i rys. 1.13 str. 9) - silnik z przodu 
        napędza koła tylne. 
2.2. Układ z napędem przednim (układ zblokowany z silnikiem z przodu), 
        występuje obecnie w 80% samochodów osobowych (rys. 1.14c, str. 9). 
2.3. Układ z napędem tylnym (układ zblokowany z silnikiem z tyłu) - rys. 1.14b 
        str. 9. 
2.4. Układ z napędem na wszystkie osie (z silnikiem umieszczonym z przodu), 
        np. 4x4 (liczba wszystkich kół x liczba kół napędzanych)   rys. 1.16 str. 10. 
3. Charakterystyka poszczególnych układów napędowych 
3.1. Układ z napędem przednim, szczególnie gdy silnik jest ustawiony 
       poprzecznie, pozwala na skonstruowanie najbardziej zwartego samochodu 
       (rys. 1.17b str. 10). Układ ten jednak ma bardziej skomplikowaną budowę kół 
       kierowanych. 
3.2. Układ z napędem tylnym jest najłatwiejszy w produkcji, jednak posiada wiele 
        wad. Na przykład w układzie zblokowanym z silnikiem z tyłu, są trudności ze 
        sterowaniem mechanizmami tego układu. Układ klasyczny natomiast 
        zwiększa masę pojazdu, co czyni go mniej sprawnym. 
3.3. Układ z napędem 4x4 jest najbardziej  wyrafinowany  ale najdroższy 
        w produkcji. 
4. Wpływ układu napędowego na prowadzenie samochodu osobowego
    i bezpieczeństwo jazdy 
4.1. Napęd kół przednich 
    W samochodzie osobowym z napędem przednim występuje względnie duży (rzędu 
60%masy pojazdu) nacisk na koła przednie, co powoduje, że pojazd dobrze 
zachowuje się przy przyspieszeniu pod górę i na śliskich nawierzchniach. Na 
zakrętach jednak występuje niebezpieczeństwo poślizgu kół przednich przy nagłym 
przyspieszeniu i wypadaniu pojazdu na zewnątrz zakrętu. Natomiast przy nagłym 
zdjęciu nogi z pedału gazu na zewnątrz zakrętu ucieka tył pojazdu. 
4.2. Napęd kół tylnych w układzie klasycznym 
    Samochód osobowy z napędem klasycznym ma nacisk na koła tylne względnie 
nieduży (do 50%), co może powodować kłopoty przy prowadzeniu pojazdu na śliskich 
nawierzchniach. Gdy koła tylne stracą przyczepność, pojazd ma tendencje do 
obracania się wokół swej osi pionowej i gdy stanie się to na zakręcie jest trudny do 
opanowania. 
4.3. Napęd czterech kół. 
    Napęd 4x4 w porównaniu z poprzednimi ma znacznie lepszą zdolność do 
przyspieszania i pokonywania wzniesień. Na zakręcie zachowuje się neutralnie, 
jednak w przypadku zerwania przyczepności układ 4x4 jest skonstruowany w taki 
sposób, że zachowuje się tak jakby miał napęd przedni. 
    Nadmienić należy, że opisane niebezpieczne zachowania pojazdów mogą być 
w pewnym stopniu niwelowane przez zastosowanie układów elektronicznych, które 
ograniczają poślizg, utrzymują stabilność kierunkową itp. Te nowoczesne rozwiązania
znane są pod różnymi skrótami. Mamy więc m.in.: 
    ABS - układ ograniczający poślizg kół przy hamowaniu, 
    EBS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, poprzez zastosowanie sił 
               hamujących, 
    ASR - układ zapobiegający poślizgowi osi napędzanej przez redukcję siły 
               napędowej i zastosowanie sił hamujących, 
    ACS - automatyczne sterowanie stabilności kierunkowej, 
    ACC - układ automatycznego utrzymywania bezpiecznego odstępu.
          
Zadanie domowe   
1. Wykonać zadanie kontrolne nr 2 str. 14. 
2. Jakie znasz inne układy elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych, 
     które poprawiają bezpieczeństwo jazdy?