UKŁADY ZASILANIA SILNIKÓW ZS ZE 
STEROWAMIEM MECHANICZNYM
1. Podział układów zasilania sterowanych mechanicznie w zależności od konstrukcji pompy 
    wtryskowej
 
1.1. Układ zasilania z pompą wtryskową wielosekcyjną (układ klasyczny) - rys. 4.69 str. 79.
1.2. Uk ład zasilania z pojedynczą pompą wtryskową i rozdzielaczem, który kieruje paliwo do 
       wtryskiwaczy - rys. 4.74 str. 73. 
1.3. Układ zasilania z pompowtryskiwaczami, jako połączenie pompy jednosekcyjnej 
       i  wtryskiwacza, mocowane do głowicy każdego cylindra - rys. 4.78 str. 75. 
2. Budowa i działanie układu zasilania klasycznego 
Rys. 4.65 na str. 69 pokazuje rozmieszczenie zespołów układu zasilania, a rys. 4.66 schematycznie 
działanie tego układu. 
2.1. Filtry paliwa, najczęściej z wkładem pochłaniającym (rys. 4.67 str. 70), w dwóch postaciach: 
        - filtr wstępnego oczyszczania (z wkładem filcowym), 
        - filtr dokładnego oczyszczania (z wkładem papierowym). 
2.2. Pompa zasilająca, najczęściej tłoczkowa (rys. 4.68 str. 70). 
2.3. Pompa wtryskowa wielosekcyjna (rys. 4.69 str. 71), w której rozróżnia się następujące 
       zespoły: 
       - zespół sekcji tłoczącej (rys. 4.70 str. 71), 
       - zespół zaworka odcinającego, zapobiegający sączeniu się paliwa z wtryskiwacza 
         w końcowej fazie tłoczenia, 
       - zespół napędowy w postaci wałka krzywkowego, popychacza rolkowego i sprężyny powrotu, 
       - zespół regulacji początku tłoczenia, 
       - zespół regulacji dawki paliwa, 
       - regulator obrotów, np. typu odśrodkowego, 
       - obudowa ze zbiornikami oleju. 
Z rys. 4.70 i 4.71 można wywnioskować, że maksymalny skok tłoczka sekcji tłoczącej daje 
maksymalną wartość dawkowania paliwa do wtryskiwaczy, natomiast ruch obrotowy tłoczka 
zmniejsza dawkę paliwa. Ruch ten (
B) nadaje listwa zębata sterowana przez kierowcę. 
2.4. Wtryskiwacze 
        - budowa wtryskiwaczy jak na rys. 4.76, 
        - odmiany wtryskiwaczy: jedno- i wielootworkowe; ze śrubą regulacyjną lub podkładką 
          regulującą ciśnienie wtrysku; mocowane na gwint lub na jarzmo. 
2.5. Regulatory obrotów (rys. 4.72 str. 72) o następujących zadaniach: 
        - utrzymywanie minimalnej prędkości obrotowej silnika (pierwszy zakres), 
        - niedopuszczanie do przekroczenia maksymalnej prędkości (drugi zakres), 
        - utrzymywanie wybranej przez kierowcę prędkości obrotowej silnika w określonych granicach   
          (z dokładnością do kilu %) niezależnie od jego obciążenia (trzeci zakres). 
Uwaga: W pojazdach trakcyjnych mają zastosowanie regulatory obrotów dwuzakresowe,   
              natomiast w maszynach budowlanych i rolniczych regulatory obrotów realizują 
              dodatkowo trzeci zakres. 
3. Budowa i działanie układu zasilania z pompą jednosekcyjna i rozdzielaczem - rys. 4.73 str. 72 
    oraz rys. 4.74 i 4.75 str. 73. 
4. Budowa i działanie układu zasilania za pomocą pompowtryskiwaczy -  rys. 4.77 i 4.78 str. 75.
     
Zadanie domowe. Zadanie kontrolne nr 12 str. 83. 
UKŁADY ZASILANIA SILNIKÓW ZS ZE 
STEROWANIEM ELEKTONICZNYM
1. Typowe układy zasilania sterowane elektronicznie 
1.1. Układ zasilania z pompą wtryskową, która jest sterowana przy pomocy  
        mechanizmów nastawczych ingerujących w obroty pompy i w położenie 
        listwy sterującej (na rys. 4.79 pokazano jakie informacje w postaci sygnałów 
        dostarczane są do elektronicznej jednostki sterującej mają wpływ na  
        mechanizmy nastawcze). 
1.2. Układ common rail (schemat budowy i działania - rys. 4.80 str. 76).
 
2. Rodzaje wtryskiwaczy stosowanych w układach common rail. 
2.1. Wtryskiwacze sterowane elektromagnetycznie - rys. 4.81. str. 77. 
2.2. Wtryskiwacze piezoelektryczne - rys. 7.5. i 7.6 str. 98.
 
Uwaga: Mają również zastosowanie układy zasilania z pompowtryskiwaczami 
               sterowane elektromagnetycznie. 
<< Powrót