OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE
1. Do każdych zajęć lekcyjnych (edukacyjnych) należy być 
    przygotowanym z dwóch ostatnich tematów (rozdziałów).
    
2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności będą następujące: 
    - odpowiedź ustna lub pisemna w postaci tzw. kartkówki z dwóch 
      ostatnich tematów, 
    - sprawdzian pisemny obejmujący więcej tematów niż dwa, 
      zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem.
             
3. Aby zaliczyć na ocenę pozytywną okres nauki (semestr) należy: 
    - otrzymać z odpowiedzi ustnej lub z kartkówki co najmniej jedną 
      ocenę pozytywną, 
    - otrzymać ocenę pozytywną z co najmniej 50% sprawdzianów 
      pisemnych,
    - otrzymać ocenę pozytywną z dwóch indywidualnych prac
      ćwiczeniowych, 
    - posiadać wszystkie lekcje w zeszycie przedmiotowym.
            
4. Wymagania merytoryczne (schemat poglądowy). 
Szczegółówe wymagania edukacyjne w postaci celów 
operacyjnych podano w innym miejscu tej witryny  pokaż  >>
<< Powrót